Gminne Centrum Kultury i Sportu
05-110 Jabłonna,
ul. Modlińska 102
tel. 22 782 47 37,
e-mail: gckis@jablonna.pl
NIP: 536 175 90 80
BANK SPÓŁDZIELCZY LEGIONOWO ODDZIAŁ JABŁONNA
40 8013 1016 2002 0006 2226 0001


Dyrektor GCKiS
mgr Grzegorz Przybyłowicz
e-mail: przybylowicz@vp.pl


Główna Księgowa
Danuta Dobrowolska
Tel. 22 782 47 13


Kierownik działu upowszechniania kultury
mgr Danuta Maksymiuk


Starszy instruktor ds. upowszechniania kultury
mgr Agnieszka Jędrzejewska


LOKALNE CENTRUM KOMPETENCJI
Tel./fax: 22 782 43 42
e-mail: gcijablonna@wp.pl
Instruktor LCK: Adam Majewski


PŁYWALNIA
tel. 22 782 47 80, kom. 693 693 039
Koordynator Pracy Pływalni:


ORLIK 2012
Instruktorzy/trenerzy: Mariusz Ostaszewski, Ryszard Stromecki


Filia GCKiS Chotomów
ul. Partyzantów 27
05-123 Chotomów
Tel. 22 772 62 38

Kierownik Filii
mgr Elżbieta Frydrychowicz
e-mail: elzbieta_f@vp.pl

Starszy instruktor ds. upowszechniania kultury
Edyta Czyżewska
e-mail: edyta.czyzewska@op.pl

Instruktor ds. upowszechniania kultury
mgr Sylwia Oktaba


Filia GCKiS Skierdy
ul. Nadwiślańska 1
05-101 Skierdy

Kierownik Filii
mgr Dorota Tondera
tel. kom. 604 892 205
e-mail:dorotatondera@wp.pl