Gminne Centrum Kultury
05-110 Jabłonna,
ul. Modlińska 102
tel. 22 782 47 37
e-mail: gckis@jablonna.pl
NIP: 536 175 90 80
BANK SPÓŁDZIELCZY LEGIONOWO ODDZIAŁ JABŁONNA
40 8013 1016 2002 0006 2226 0001


Dyrektor GCK
Barbara Postrożna
Tel. 693 693 039
e-mail: gckis@jablonna.pl


Główna Księgowa
Danuta Dobrowolska
Tel. 22 782 47 13


Kierownik GCK Jabłonna
Danuta Maksymiuk
Tel. 693 222 482


Starszy instruktor ds. upowszechniania kultury
Agnieszka Jędrzejewska-Capiga


LOKALNE CENTRUM KOMPETENCJI
Instruktor LCK: Adam Majewski


Filia GCK Chotomów
ul. Partyzantów 27
05-123 Chotomów
Tel. 22 772 62 38

Kierownik Filii
mgr Elżbieta Frydrychowicz
e-mail: elzbieta_f@vp.pl


Instruktor ds. upowszechniania kultury
Małgorzata Andrzejewska-Składanek


Filia GCK Skierdy
ul. Nadwiślańska 1
05-101 Skierdy
tel. 22 775 16 05

Kierownik Filii
Edyta Czyżewska
e-mail: edyta.czyzewska@op.pl