Gminne Centrum Kultury i Sportu powstało w październiku 2004 roku z połączenia funkcjonujących do tej pory odrębnie placówek w Jabłonnie, Chotomowie i Skierdach.

Podejmując decyzję o integracji tych placówek władze Gminy miały na względzie zarówno poszerzenie oferty kulturalnej i sportowej skierowanej do mieszkańców Gminy, jak i zwiększenie efektywności finansowej. Cele te udało się osiągnąć. Dziś Gminne Centrum Kultury i Sportu rozwija szeroką działalność wychodzącą naprzeciw potrzebom lokalnej społeczności.
Gminne Centrum Kultury i Sportu ma swoją siedzibę w Jabłonnie, we wzniesionym staraniem tutejszego społeczeństwa Domu Ogrodnika im. Wincentego Witosa.
Przy ośrodku kultury w Jabłonnie działa:

 • profesjonalna „Galeria Ogród” powstała w 2007 r.,;
 • od 2007r. przy GCKiS z wielkim powodzeniem działa Jabłonowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, a w 2010r. powstała również filia UTW w Chotomowie;
 • w 2009r. powstał zespół boisk wielofunkcyjnych Orlik 2012, gdzie dzieci, młodzież  i dorośli mogą korzystać z boiska do piłki nożnej oraz siatkówki i koszykówki;
 • ciesząca się dużym powodzeniem pływalnia, na której zajęcia prowadzą wykwalifikowani instruktorzy;
 • Lokalne Centrum Kompetencji, które zapewnia dostęp do internetu osobom z Gminy Jabłonna poszukującym pracy oraz pomaga tworzyć dokumenty aplikacyjne.

GCKiS Jabłonna posiada filię w Chotomowie – kierownik Elżbieta Frydrychowicz oraz placówkę w Skierdach – kierownik Dorota Tondera

Działaniem zespołu instruktorów merytorycznych oraz animatorów kultury wszystkich jednostek kieruje wyłoniony w drodze konkursu Dyrektor Grzegorz Przybyłowicz.

Jabłonowski Dom Ogrodnika jest siedzibą również innych instytucji i osób działających na rzecz społeczności lokalnej:

 • Gminna Biblioteka Publiczna, tel. 22 782 48 91, www.biblioteka-jablonna.eu
 • Centrum Profilaktyki i Wsparcia Rodziny (bezpłatne konsultacje), tel. 505 666 304, mail: cpiwr@jablonna.pl
 • Szkoła Rodzenia, tel. 515 234 513
 • Szkoły Języków Obcych FAST, ART PROJECT
 • Klub A/A
 • Sołtys Jabłonny, tel. 502 216 782