WARSZTATY GARNCARSKIE  – Uczestnicy zajęć na kołach garncarskich uczą się wykonywać starą techniką naczyń z gliny.

Instruktor: Magda Ciesielska
Termin zajęć: czwartek, I 17.00-18.00, II 18.00-19.00
Koszt: 80 zł/mc


PLASTYKA

Naszych podopiecznych uczymy różnych technik, pobudzamy ich kreatywność i pomysłowość, rozwijamy manualnie oraz pomagamy w przelewaniu pomysłów na papier.

Instruktor: Nanuli Burduli
Termin zajęć: wtorek 17.00-19.00
Koszt: 60zł/mc