WARSZTATY GARNCARSKIE  – Uczestnicy zajęć na kołach garncarskich uczą się wykonywać starą techniką naczyń z gliny.

Instruktor: Magda Ciesielska
Termin zajęć: czwartek, gr.I 16.00-17.30, gr.II 17.30-19.00
Koszt: 80 zł/mc


PLASTYKA

Naszych podopiecznych uczymy różnych technik, pobudzamy ich kreatywność i pomysłowość, rozwijamy manualnie oraz pomagamy w przelewaniu pomysłów na papier.

Instruktor:
Termin zajęć:
Koszt: 60zł/mc