WARSZTATY GARNCARSKIE

Uczestnicy zajęć na kołach garncarskich uczą się wykonywać starą techniką naczyń z gliny.

Instruktor: Magda Ciesielska

Termin zajęć: czwartek, gr.I 16.00-17.30, gr.II 17.30-19.00

Koszt: 80 zł/mc