PLASTYKA DLA MALUCHA (3-5 lat)

Zabawa i pierwsze kroki w tworzeniu prac plastycznych. Kreatywność, własna interpretacja, rozwój psycho-fizyczny, miła atmosfera  – na tym będziemy bazować.

Termin:

Instruktor: mgr Agnieszka Jędrzejewska

Koszt: 60zł/mc


ZAJĘCIA PLASTYCZNE dla dzieci w wieku szkolnym (6+)

Dzieci i młodzież uczestniczące w zajęciach mają możliwość zapoznania się z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych. Celem zajęć jest przede wszystkim rozwijanie naturalnej twórczej aktywności, zdolności manualnych, pobudzanie wyobraźni oraz nabywanie swobody w wyrażaniu ekspresji plastycznej. Dodatkowo zajęcia kształtują nawyk i potrzebę obcowania ze sztuką oraz pobudzają wrażliwość estetyczną dzieci i młodzieży.

Program zajęć dostosowany jest do umiejętności, wieku uczestników i obejmuje:

 • Rysunek (ołówek, węgiel, kredka, tusz)
 • Malarstwo (akwarela, tempera, malowanie na szkle)
 • Techniki graficzne (linoryt, monotypia, gipsoryt)
 • Rzeźba (glina, papier-mache)
 • Collage, frottage, batik i inne techniki
 • Podstawy wiedzy o sztuce, jej historii i współczesności

Zajęcia plastyczne to wspaniała zabawa, a przy okazji wychowują i kształtują przyszłych odbiorców i twórców sztuki.

Instruktor: Magdalena Jędraszko

Termin zajęć:

Koszt: 60zł/mc


AUTORSKI PROGRAM RYSUNKU dla młodzieży

Tematyka zajęć:

 • szkice rysunkowe i kolorystyczne
 • rysunek perspektywiczny
 • studium martwej natury
 • pejzaż
 • studium postaci ludzkiej
 • tworzenie kompozycji abstrakcyjnych
 • ilustrowanie tekstów literackich i muzyki

Uczestnicy będą mogli rysować ołówkiem, węglem i tuszem, malować temperami, pastelami, farbami olejnymi na płótnie i tworzyć kolaże.

Zainteresowane osoby będą mogły wziąć udział w konkursach plastycznych o różnym zasięgu /regionalnym, ogólnopolskim, międzynarodowym/ i uczestniczyć w jednodniowych plenerach malarskich.

Instruktor:

Termin zajęć:

Koszt: 60zł/mc


MALARSTWO DLA DOROSŁYCH

Zajęcia skierowane są do osób dorosłych, które chcą rozpocząć swoją przygodę ze sztuką. Nie muszą mieć żadnego doświadczenia w tej dziedzinie, wystarczą chęci i pozytywne podejście do własnych możliwości i świata. Kurs odbywa się w niewielkich grupach. Dzięki temu, instruktor może zapewnić każdemu indywidualne podejście oraz dobieranie programu do potrzeb, zainteresowań i umiejętności poszczególnych uczestników. Niektóre ze spotkań będą odbywały się w plenerze.

Instruktor:

Termin:

Koszt:


TKACTWO