Zajęcia teatralne (praca nad tekstem literackim, scenariuszem, dykcją, emisją głosu, ciałem, zakończona występem scenicznym)

Instruktor:
Termin zajęć: 
Koszt: