KONTAKT:

Jabłonowski Uniwersytet Trzeciego Wieku (JUTW) z siedzibą w GCK Jabłonna,

ul. Modlińska 102, tel. 22 782 47 37

 

Chotomowski Uniwersytet Trzeciego Wieku (ChUTW) z siedzibą w GCK Chotomów,

ul. Partyzantów 27, tel. 22 772 62 38

 


Uniwersytet III Wieku, z siedzibą w Gminnym Centrum Kultury w Jabłonnie, rozpoczął swoją działalność 16 listopada 2007r uroczystą Inauguracją Roku Akademickiego 2007/2008, w której to udział wzięły władze samorządowe Gminy Jabłonna. Tego też dnia seniorzy mieli okazję uczestniczyć w wykładzie inauguracyjnym pt.: „Kolonie Rzeczypospolitej” prowadzony przez historyków Marka Arpada Kowalskiego oraz dr Krzysztofa Kulickiego.

UIIIW jest to placówka dydaktyczna dla ludzi „złotego wieku”, której celem jest poprawa jakości życia osób starszych, ich aktywizacji intelektualnej i fizycznej. Wysokie zainteresowanie bogatą ofertą programową jabłonowskiego uniwersytetu spowodowało, że po dwóch latach liczba uczestników wzrosła do ok. 160 osób. Seniorzy chętnie uczestniczą w wykładach w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca. Spotkania te mają charakter dobrowolny, a tematyka jest bogata i różnorodna, np. medycyna, psychologia, teatr, polityka, zdrowe odżywianie, muzyka, literatura i poezja oraz inne.

W związku z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców Gminy Jabłonna w roku 2010 została utworzona filia Uniwersytetu Trzeciego wieku w Chotomowie – wykłady tam odbywają się w każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca o godz. 15.00.

Czesne w ramach UIIIW  – 10zł za miesiąc

Na długo w pamięci słuchaczy pozostaną spotkania z wykładowcami: Wojciechem Siemionem, prof. Jerzym Woy – Wojciechowskim, dr nauk med. Maria Pawińską, dr inż. Marią Swulińską Katulską, prof. Markiem Bożykiem czy byłym Wicepremierem Rady Ministrów Markiem Polem.

Poza wykładami seniorzy z UIIIW mogą za niewielką odpłatnością uczęszczać na zajęcia fakultatywne prowadzone w grupach, a są to: ABC komputera, Malarstwo, Plastyka, Fotografia, Angielski, Nordic walking, Aerobik, Rekreacja w wodzie, Taniec, Języki Obce, Teatr i inne.

Uniwersytety Trzeciego Wieku, w tym jabłonowski, są najlepszym dowodem na to, że aktywność w życiu wcale nie kończy się wraz z przejściem na emeryturę. Zapraszamy wszystkie osoby w wieku 50+, które pragną przełamać lęk wynikający z nieznajomości nowoczesnych technologii, aby dołączyły do grona ludzi ciekawych świata.


Regulamin Uniwersytetu Trzeciego Wieku (UTW) w Jabłonnie/Chotomowie.

 

 1. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Jabłonnie/Chotomowie jest jednostką działającą przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu.
 2. UTWwJ/Ch jest finansowany z budżetu GCKiS w Jabłonnie.
 3. Celem UTWwJ/Ch jest:
  • aktywizacja osób uczestniczących w zajęciach i wykładach
  • podtrzymywanie więzi międzyludzkich
  • pogłębianie wiedzy
  • zachęcanie do dalszego rozwoju intelektualnego własnej osoby.
 4. Każda osoba wstępująca do UTWwJ/Ch zobligowana jest do:
  • wypełnienia deklaracji członkowskiej
  • dokonywania opłaty miesięcznej w wysokości 10 zł/mc
  • dokonywania opłaty za zajęcia dodatkowe.
 5. W ciągu dwóch tygodni od momentu rozpoczęcia zajęć członek UTWwJ/Ch może zgłosić swoją rezygnację, otrzyma wówczas zwrot wniesionych opłat.
 6. Można wybrać dowolną ilość zajęć i warsztatów, w których chce się uczestniczyć.
 7. Warunkiem rozpoczęcia każdych zajęć UTWwJ/Ch jest powstanie grup liczących minimum 10 osób.
 8. Członek UTWwJ/Ch otrzymuje legitymację oraz dyplom ukończenia UTWwJ/Ch, które mają charakter symboliczny.
 9. Rok akademicki kończy się oficjalnym rozdaniem dyplomów.