Z zachowaniem reżimu sanitarnego kontynuowane są zajęcia dla seniorów: malarstwo, tkactwo.