Przetargi / Zamówienia publiczne

Zaprojektowanie i wybudowanie rekreacyjnego obiektu małej architektury – toru rowerowego typu „pumptrack” w Skierdach wraz z wykonaniem koncepcji zagospodarowania terenów rekreacyjnych na obszarze Filii Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Skierdach”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6-9

Załącznik nr 8

 

Informacja o przetargu - sprawozdanie z otwarcia kopert

Informacja o wyborze 2018 03 16