„Zaprojektowanie i wybudowanie rekreacyjnego obiektu małej architektury – toru rowerowego typu „pumptrack” w Skierdach wraz z wykonaniem koncepcji zagospodarowania terenów rekreacyjnych na obszarze Filii Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Skierdach”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6-9

Załącznik nr 8

Informacja o przetargu – sprawozdanie z otwarcia kopert

Informacja o wyborze 2018 03 16

 

28 maja firma Veloprojekt rozpoczęła budowę toru rowerowego typu Pumptrack na terenie filii GCKiS w Skierdach. Koniec inwestycji planowany jest na przełom czerwca-lipca. Na terenie filii prowadzona jest również termomodernizacja budynku GCKIS. W trakcie remontu i budowy mieszkańcy będą mogli korzystać z placu zbaw i boiska.

Przypominamy, że Pumptrack to specjalnie przygotowany niewielki tor łączący jazdę jednośladem (zwykle rowerem ale może być także deskorolka, hulajnoga) i wszechstronny trening. Tor może być użytkowany zarówno przez dzieci jak i dorosłych.

Równocześnie z budową toru powstaje wieloletnia koncepcja zagospodarowania terenu wokół GCKiS w Skierdach. W tym celu prowadzone są konsultacje z mieszkańcami, w formie spotkań, wywiadów i ankiet. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do włączenia się w tworzenie wizji tego miejsca.
Tor będzie finansowany ze środków własnych gminy i zewnętrznych pozyskanych z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze w wysokości 160 tysięcy złotych.

6 lipca  2018 obiekt został oddany do użytku

Pumptrack to specjalnie przygotowany niewielki tor łączący jazdę jednośladem (zwykle rowerem ale może być także deskorolka, hulajnoga) i wszechstronny trening. Tor może być użytkowany zarówno przez dzieci jak i dorosłych.